Test page - hidden landing page

Test page - hidden landing page

Veebruaris avanevad EAS-i kriisitoetused turismivaldkonna ettevõtetele

Seuraava globaali kriisi on nurkan takana. Kuinka sinun tulisi valmistautua?

В Ида-Вирумаа открыто пособие на развитие промышленности размером до 990 000 евро на одно предприятие

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetuse eelarvet tõsteti 2 miljoni euro võrra

Excedea is looking for a Funding Consultant

Market Explorer -rahoitus auttaa sinua kasvamaan kansainvälisesti

EAS avab sügisel Eesti-Norra toetuse “Green ICT” vooru

Mais avaneb toiduaine- ja joogissektorile toetus seadmetesse ja ehitusse investeerimiseks

Excedea Finland is looking for a Public Funding Associate / Senior Associate to join our Helsinki team

EAS-i arendusosakul uued tingimused ja suurenenud toetussumma

Новые условия пая развития от EAS

Väikeettevõtja osalise kahju hüvitamise toetus 3 000-5 000 €

Антикризисные гранты в сфере туризма в размере 2000-60 000 евро

Поддержка микро- и малым предприятиям, пострадавшим от вспышки вируса COVID-19

Turismivaldkonna kriisiabi toetused mahuga 2 000-60 000 €

2020 a toetusvõimalused innovatsiooniks ja tootearenduseks

Reisiettevõtjate täiendav* kahjude hüvitamine

Jos strategiaprosessisi maksaa yli 5 000€ – olet maksanut liikaa

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

EAS-il on avatud loomemajanduse eksporditoetus

PRIA avab prognoositavalt 2021 a märtsis mikroettevõtetele investeeringuteks toetuse

PRIA avab prognoositavalt juunis 2018 mikro ja väikestele toetuse seadmetesse ja ehitistisse investeerimiseks

Full-cycle international growth

EASi-l on jooksvalt avatud ettevõtja võrkudega liitmise toetus 100 000 eurot

Riigi Tugiteenuste Keskusel on avatud Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetus mahuga kuni 990 000€ ettevõtja kohta

EASi-l avaneb alates 14. maist toetus IT-spetsialistide värbamiseks välismaalt

EAS avas suurinvestori toetuse mahuga 1 miljon eurot suurkontsernide tööstusprojektidele

Growth Auditor – Strategiasta toteutukseen

EASi-l on avatud välismessi toetus 50 000 eurot väikestele ja keskmistele tööstuse või nutika spetsialiseerumise valdkonna ettevõtetele

PRIA avab novembris 2019 (keskmised ja suured ettevõtted) toiduainete- ja joogitootjatele toetuse seadmetesse investeerimiseks

В конце 2018 года в Ида-Вирумаа откроется пособие на развитие промышленности размером до 990 000 евро на одно предприятие

RTK-l on avatud Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetus mahuga kuni 990 000 eurot ettevõtja kohta

12 ноября в Ида-Вирумаа откроется пособие на развитие промышленности размером до 990 000 евро на одно предприятие

EAS avas Eesti-Norra toetuse Green ICT

December Special – Growth Auditor

Archimedes uudis 2018

Hidden test

This is testing page for hidden page what can be used special campaigns etc. This page is not show in public menu.

 

References from the field

The expectations were fulfilled, the market survey was comprehensive and detailed.

Peter Bräunlein, Area Director, Tikkurila Oyj


I am happy with Excedea supporting our international growth. Detailed and practical market knowledge is crucial for international growth projects and Excedea has done an excellent job.

Alexander Rosenlew, CEO, Orthex Group Oy Ab