Test page - hidden landing page

Test page - hidden landing page

FTFF

В Ида-Вирумаа открыто пособие на развитие промышленности размером до 990 000 евро на одно предприятие

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetuse eelarvet tõsteti 2 miljoni euro võrra

Excedea is looking for a Funding Consultant

Market Explorer -rahoitus auttaa sinua kasvamaan kansainvälisesti

EAS avab sügisel Eesti-Norra toetuse “Green ICT” vooru

Augustis 2021 avaneb toidu- ja joogisektorile toetus seadmetesse ja ehitusse investeerimiseks

EAS-i arendusosakul uued tingimused ja suurenenud toetussumma

Новые условия пая развития от EAS

Väikeettevõtja osalise kahju hüvitamise toetus 3 000-5 000 €

Антикризисные гранты в сфере туризма в размере 2000-60 000 евро

Поддержка микро- и малым предприятиям, пострадавшим от вспышки вируса COVID-19

Turismivaldkonna kriisiabi toetused mahuga 2 000-60 000 €

2020 a toetusvõimalused innovatsiooniks ja tootearenduseks

Reisiettevõtjate täiendav* kahjude hüvitamine

Veebruaris avanevad EAS-i kriisitoetused turismivaldkonna ettevõtetele

Funding database

EIC Accelerator – Horizon Europe toetusprogramm innovaatilistele ettevõtetele

Seuraava globaali kriisi on nurkan takana. Kuinka sinun tulisi valmistautua?

Jos strategiaprosessisi maksaa yli 5 000€ – olet maksanut liikaa

EAS-il on avatud loomemajanduse eksporditoetus

PRIA avab prognoositavalt 2021 a märtsis mikroettevõtetele investeeringuteks toetuse

PRIA avab prognoositavalt juunis 2018 mikro ja väikestele toetuse seadmetesse ja ehitistisse investeerimiseks

Full-cycle international growth

EASi-l on jooksvalt avatud ettevõtja võrkudega liitmise toetus 100 000 eurot

Riigi Tugiteenuste Keskusel on avatud Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetus mahuga kuni 990 000€ ettevõtja kohta

EASi-l avaneb alates 14. maist toetus IT-spetsialistide värbamiseks välismaalt

EAS avas suurinvestori toetuse mahuga 1 miljon eurot suurkontsernide tööstusprojektidele

Growth Auditor – Strategiasta toteutukseen

EASi-l on avatud välismessi toetus 50 000 eurot väikestele ja keskmistele tööstuse või nutika spetsialiseerumise valdkonna ettevõtetele

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

December Special – Growth Auditor

EAS avas Eesti-Norra toetuse Green ICT

12 ноября в Ида-Вирумаа откроется пособие на развитие промышленности размером до 990 000 евро на одно предприятие

RTK-l on avatud Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetus mahuga kuni 990 000 eurot ettevõtja kohta

В конце 2018 года в Ида-Вирумаа откроется пособие на развитие промышленности размером до 990 000 евро на одно предприятие

PRIA avab novembris 2019 (keskmised ja suured ettevõtted) toiduainete- ja joogitootjatele toetuse seadmetesse investeerimiseks

Ettevõtte toetused
Rahvusvaheline kasv
Kapitali kaasamine

Julkinen rahoitus 
Kansainvälinen kasvu
Pääoma

EU bidrag
Internationalisering
Kapital

Archimedes uudis 2018

Hidden test

This is testing page for hidden page what can be used special campaigns etc. This page is not show in public menu.

 

References from the field

Excedea differs from many other consulting companies in their thoroughness in market research but also in the way they assist their client in the implementation, and push them to create success.

Siv Chalin, CEO, Docrates Oy


Excedea knew well the decision makers and how to act with them efficiently in our case. I appreciated Excedea’s active approach, flexibility and service attitude.

Lenita Ingelin, Director, Bake Off Business Area, VAASAN Group Oy